Načítám...

Hradec Králové

předchozí projekt další projekt

Hradec Králové

Nově vznikající lokalita rodinných vil a domů v blízkosti Hradce Králové, na východním svahu pod lesem. Smíšený les, louky, pole a také původní staré ovocné sady charakterizují toto místo. Mírný svah je plně osluněný a po vykácení starých sadů je dnes již bez vzrostlé zeleně. Z pozemků jsou možné výhledy na krajské město, Novohradecké lesy, Opatovice a Kunětickou horu. Přáním majitelů bylo zachovat v maximální míře tyto exponované výhledy. Dalšími kritérii byla maximální nenáročnost údržby a vzhledem ke sportovnímu zaměření rodiny velká travnatá plocha na aktivní míčové hry velikosti hřiště na odbíjenou. Současně bylo třeba počítat s náhradní kapacitou zahrady pro případný zahradní domek nebo bazén. Do zahrady jsme chtěli zakomponovat původní les i sad. Les symbolizují zaštipované solitéry borovic. Ovocný sad - japonské sakury a muchovníky, které po odkvětu působí divoce a rozkvetlou louku imitují extenzivní výsadby trvalek, okrasných travin a jarních cibulovin. Tato zahrada na okraji Hradce Králové ještě čeká na výše zmiňované objekty a finální dokončení.

Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada