Načítám...

Pardubice

předchozí projekt další projekt

Pardubice

Vila! Hmotově úžasně jednouchá, dispozičně skvěle funkční a technologicky propracovaná. Parcela vily je zasazena do zelených ploch v blízkosti slepých ramen. Vila samotná je osazena k příjezdové západní hranici, ze severní a jižní strany podél domu vedou úzké pruhy do zahrady. Hlavní plocha pobytové, relaxační a okrasné zahrady je orientovaná východně. Nesmírně komfortní terasa je po celé šíři domu. Bazén nesměl být umístěn do blízkosti domu, tedy i bazénová terasa musela být řešena samostatně. Propojovacím prvkem mezi těmito plochami je štěrková plocha s chodníkem z obřích žulových krajin. Uprostřed plochy je malá vodní ploška se skalkovými rostlinami, travinami a zakrslými jehličnany. Z jihu tři vzrostlé solitérní borovice s podrostem břečťanů, ze severu tři travnaté kopečky se solitérními vícekmennými ambroněmi. Nejvzdálenější hranice s hustými porosty barevných keřů, travin a trvalek. Boční hranice z upravovaných habrů a borovic klečí, rámují centrální travnatou plochu této vily v Pardubicích.

Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada Zahrada